Solel ett naturligt val

Solen är en gratis energikälla i form av naturligt ljus och värme. Eftersom energin från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan.

Klimatsmart

Solen är din outtömliga källa till förnyelsebar energi. Varje kilowattimme producerad av dina egna solpaneler betyder en kilowattimme mindre producerad smutsig el och ett steg närmare en hållbar framtid.

Om du inte använder hela din produktion själv kan grannen använda överskottet. På så sätt blir den positiva effekten på klimatet ändå 100% och ingen energi går till spillo.

Miljövänligt

Solel är det mest miljövänliga sättet att producera el på. Det är ljudlöst, kräver inga ingrepp i naturen och påverkar inte djurliv eller vattendrag.

Solpanelerna består i huvudsak av aluminium, kiesel och glas. Material som är lätta att
återvinna och använda igen. Solel är ett miljövänligt val. Ju större anläggning desto större miljönytta!

Lönsamt

Solel är också angenämt för din plånbok. Bäst betalt får du för solelen du använder själv, även om överskottet kan säljas till elbolaget. Återbetalningstiden räknar vi på i samband med att vi ger dig offert.

Räkna med att panelerna håller i 30 år eller mer. Och det gör de - om du köper kvalitet.