Våra Tjänster

Vi hjälper både företag och privatpersoner. Så här jobbar vi.

Planering

Tillsammans med er går vi igenom vilket behov ni har. Efter genomgång på plats sammanställer vi en offert innehållande en lämpligt dimensionerad anläggning, förväntade produktionsvolymer och ett beräknat ekonomiskt utfall.

Administration

Efter att ni gjort er beställning koordinerar vi er installation med alla berörda parter och ser till att de får nödvändig dokumentation. Om anläggningen är bidragsberättigad kan processen ta ett antal veckor innan installationen kan påbörjas.

Installation

En normal villainstallation kan göras på en dag. Större anläggningar kräver lite mera tid. När jobbet är klart är alla solpaneler på plats på taket och elinstallationerna klara. Solcellsanläggningen kopplas till ert bredband så ni kan följa er egen produktion i mobilen. Efter att elnätsbolaget gjort sin inspektion är anläggningen klar att tas i bruk.