Våra Tjänster

Vi hjälper både företag och privatpersoner. Så här jobbar vi.

Planering

Tillsammans med er går vi igenom vilket behov ni har. Efter genomgång på plats sammanställer vi en offert innehållande en lämpligt dimensionerad anläggning, förväntade produktionsvolymer och ett beräknat ekonomiskt utfall.

Administration

Efter att ni gjort er beställning koordinerar vi er installation med alla berörda parter och ser till att de får nödvändig dokumentation. Solanläggningen är en investering som höjer värdet på din fastighet. När din anläggning är klar får du en kopia av dokumentationen av hur din anläggning är monterad så att du kan spara detta för framtida behov, antingen du behöver den själv eller inför en eventuell försäljning.

Installation

En normal villainstallation kan göras på en dag. Större anläggningar kräver lite mera tid. När jobbet är klart är alla solpaneler på plats på taket och elinstallationerna klara. Solcellsanläggningen kopplas till ert bredband så ni kan följa er egen produktion i mobilen. Efter att elnätsbolaget gjort sin inspektion är anläggningen klar att tas i bruk.